Dagschool

Laten we een school beginnen!

Waar gemeenschappen en individuen
samen bloeien in de context van leren
en persoonlijke groei

Waar gaat de school over?

Nomadic School gaat over persoonlijke ontwikkeling en het ontstaan van een gemeenschapsgevoel dat gegrond is in universele wijsheid en liefde.

Voor wie is de school?

De school is bedoeld voor kinderen en adolescenten zonder strikte leeftijdsgrens.

Gezinnen, volwassenen, tieners, kinderen en iedereen die de natuur, gemeenschapsvorming en persoonlijke ontwikkeling belangrijk vindt. Het is vooral voor hen die zoekers zijn op het pad van realisatie naar grotere waarheden en universele liefde. Het is ook voor mensen die het inzicht delen dat onderwijs een prachtige en krachtige context is voor de genezing en evolutie die op deze planeet wil plaatsvinden.

Hoe werkt de school?

 1. De school werkt 2 tot 5 dagen per week, afhankelijk van de financiering, de gezinnen en de betrokken volwassenen.
 2. Lessen en programma’s die een holistisch begrip van zichzelf, de natuur en de wereld bevorderen, worden georganiseerd en gegeven door de volwassenen die bij de school betrokken zijn. De deelname aan deze activiteiten is facultatief voor kinderen en jongeren. 
 3. Kinderen en jongeren zijn vrij om cursussen, projecten en activiteiten te organiseren die hen interesseren.
 4. Activiteiten die een gemeenschapsgevoel opbouwen en koesteren worden voorgesteld en georganiseerd door alle betrokkenen bij de school, inclusief kinderen en jongeren.
 5. Activiteiten die leiden tot de geest en de perceptie van eenheid met de natuur, alsmede projecten en leren die verband houden met de integriteit en de biodiversiteit van onze ecologische omgeving zullen worden voorgesteld en georganiseerd door alle betrokkenen bij de school, kinderen en jongeren inbegrepen.
 6. Dienstverlenende activiteiten in verband met onze menselijkheid, zoals ons vermogen tot mededogen, vriendelijkheid en dankbaarheid zullen worden aangeboden en georganiseerd door alle betrokkenen bij de school, kinderen en jongeren inbegrepen.
 7. Een mix van leeftijden zal de norm zijn bij alle activiteiten en projecten die we samen als gemeenschap organiseren.
 8. Alle schoolzaken zullen worden besproken en besloten tijdens de wekelijkse schoolvergaderingen. Iedereen, ook kinderen en jongeren, wordt uitgenodigd deel te nemen. We zullen verschillende modellen van groepsbesluitvorming onderzoeken om te zien welke het beste werkt.

Nomadic School’s filosofie over leren en groei

 1. Voor iedereen kan leren altijd en overal gebeuren. 
 2. Een gezonde omgeving is essentieel voor gezond leren en groeien. Deze omgeving is de gemeenschap om ons heen en de natuur zelf.
 3. Leren gebeurt wanneer iemand zich van harte met iets bezighoudt.
 4. Hartelijk leren leidt tot ontwikkeling en groei.
 5. Ontwikkeling en groei worden gestuurd door een intelligentie die eigen is aan elke persoon. Ieder mens ontwikkelt en groeit op zijn eigen ritme.
 6. Iemands motivatie om te leren komt voort uit het eren van de levenskracht binnenin, die zich vaak uitdrukt via iemands instincten, impulsen en verbeelding.
 7. Kunstmatige en extrinsieke bronnen van motivatie om te leren zijn op den duur vaak contraproductief.
 8. Wanneer ze niet worden verstoord en aangemoedigd en ondersteund, weet iedereen wat te leren, wanneer te leren, en hoe te leren.

Wat beschouwt de Nomadic School als heilig?

 1. Nomadic School beschouwt Moeder Natuur en onze relatie met haar als heilig. 
 2. Nomadic School beschouwt het gevoel van gemeenschap binnen de menselijke wereld en met de meer-dan-menselijke wereld als heilig.
 3. Nomadic School beschouwt het leven in alle vormen op aarde als heilig.

Wat zijn de waarden van de Nomadic School?

 1. Nomadic School hecht waarde aan een intergenerationele gemeenschap waar kinderen, tieners en volwassenen van verschillende leeftijden met elkaar omgaan. 
 2. Nomadic School waardeert acties en denkwijzen die leiden tot een regeneratieve cultuur. Deze acties en denkwijzen zijn (1) zorg voor kwetsbaarheid in onszelf en anderen, (2) openheid voor groei naar wie we in onze diepte zijn, (3) het cultiveren van relaties waarin zowel individualiteit als een gevoel van eenheid elkaar versterken, (4) het leren van moeder aarde, (5) het liefhebben en dienen van anderen.
 3. Nomadic School hecht waarde aan het behoud van ecologische integriteit en biodiversiteit.
 4. Nomadic School waardeert persoonlijke ontwikkeling.
 5. Nomadic School beschouwt de hele persoon: gedachten, gevoelens, verlangens, impulsen, verbeelding, sensaties, intuïtie en het zelf als het centrum van puur zelfbewustzijn.
 6. Nomadic School waardeert het transpersoonlijke en transcendente, die het individu en de gemeenschap naar Zelf-realisatie bewegen.

Wat zijn de inspiratiebronnen van de Nomadic School en aanverwante bewegingen?

Programma van de Nomadic School

Het programma is ontwikkelingsgericht, maar niet noodzakelijkerwijs leeftijdsgebonden. Kinderen van 3 tot 10 jaar zullen bijvoorbeeld graag de natuurlijke wereld verkennen, maar ook adolescenten zijn welkom bij dergelijke thema-activiteiten.

Het programma zal holistisch en geïntegreerd zijn. Wij streven ernaar cursussen te ontwerpen die meerdere onderwerpen combineren die op een zinvolle manier met elkaar verband houden. Bijvoorbeeld, leren over het ontwerpen van een huis (esthetiek, architectuur), stadsplanning (hoe de verwerking van afval, het delen van elektriciteit en internet te ontwerpen), en de wetenschap van het bouwmateriaal.

Binnenkort meer…

Waar wordt de school gevestigd?

Ik wil experimenteren met het verweven van een leergemeenschap die zowel lokaal als globaal is. Ik woon in België, dus het lokale aspect van de school zal in België zijn.

Het mondiale aspect zal afhangen van de creatieve oplossingen die we samen bedenken om homeschooling en unschooling gezinnen in staat te stellen elkaar regelmatig persoonlijk te ontmoeten. Mijn bedoeling is dat gezinnen met kinderen van verschillende leeftijden samenkomen met volwassenen die gepassioneerd zijn over het delen van hun levenservaring en expertise als een bloeiende gemeenschap rond de waarden, missie en visie van de Nomadic School.

Specifiek voor België: Ik wil dat leerlingen en volwassenen elkaar ontmoeten op plaatsen die relevant zijn voor wat we als groep van plan zijn te doen, of het nu gaat om het observeren van wilde dieren in het bos, leren over recycling in een afvalverwerkingscentrum, of praten met ingenieurs bij duurzaamheidsgerelateerde technologiebedrijven. We kunnen ook een vaste locatie hebben waar we gewoon kunnen rondhangen en genieten van elkaars gezelschap en het leren en het opbouwen van relaties op natuurlijke wijze laten gebeuren.

Hoeveel kost het lesgeld?

Het schoolgeld hangt af van het aantal volwassenen en het curriculum dat we voor het kwartaal hanteren.

Hoe wordt de school betaald?

Het budget van de school zal transparant zijn en gedeeld worden met de deelnemende gezinnen. Op basis hiervan betalen de gezinnen (1) volledig schoolgeld = volledig schoolbudget gedeeld door het aantal leerlingen, of (2) een ander bedrag dat de familie zelf bepaalt. We zullen ook donaties en subsidies zoeken die ons in staat stellen onafhankelijk te blijven in wat we doen.

Geef uw interesse voor deze school aan
door op onderstaande knop te klikken en mij een bericht te sturen